اعطای پایانه فروشگاهی
پایانه های فروشگاهی (POS) متصل به سیستم شاپرک، با قابلیت واریز مستقیم وجوه به حساب مشتریان نزد صندوق، خدمتی ویژه برای مشتریان محترم دارای کسب و کار است.
بیشتر بدانید